Основни страни на ромската ценностна система в ромския легендарен и приказен фолклор и отличителни черти на героите в него. - В: Светът на ромите (Книга за учителя по литература V-VІІ клас). София: МИЧП, 1997, с. 8-11. ISBN 954-9565-01-7, COBISS.BG-ID: 1031996132


Нунев, Йосиф (1997) Основни страни на ромската ценностна система в ромския легендарен и приказен фолклор и отличителни черти на героите в него. - В: Светът на ромите (Книга за учителя по литература V-VІІ клас). София: МИЧП, 1997, с. 8-11. ISBN 954-9565-01-7, COBISS.BG-ID: 1031996132 София


 Статията трети някои основни страни на ромската ценностна система акумулирана през призмата на приказния и легендарен фолклор като: свободата, семейството, чувствително към чуждата мъка, децата, веселбата, задоволяването с малкото, липсата на амбиция да се властва над другите и т.н.
  Статия
 ценности, фолклор, роми
 Издадено
  26063
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/