Тематични листове по география и икономика. 10 клас.


Дерменджиева, Стела (2019) Тематични листове по география и икономика. 10 клас. С., Просвета 1945, 2019, 104 с. ISBN 978-954-01-3915-9


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  26059
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/