Theorising Europe’s ‘Wild East’ (review of Imagining the Balkans and Inventing Ruritania), The European English Messenger, Vol. X/1 (Spring 2001), 71 – 73. ISSN 09604545.


Костова, Людмила (2001) Theorising Europe’s ‘Wild East’ (review of Imagining the Balkans and Inventing Ruritania), The European English Messenger, Vol. X/1 (Spring 2001), 71 – 73. ISSN 09604545. The European English Messenger


 
  Рецензия
 
 Издадено
  26052
 Людмила Костова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/