Към българския читател. Предговор към Съвременни теории за превода на Едуин Генцлър. Велико Търново: изд. ПИК, 1999, сс. 7-17. ISBN 954 736 039 6.


Костова, Людмила (2000) Към българския читател. Предговор към Съвременни теории за превода на Едуин Генцлър. Велико Търново: изд. ПИК, 1999, сс. 7-17. ISBN 954 736 039 6. Велико Търново


 
  Статия
 превод, теория, Едуин Генцлър
 Издадено
  26033
 Людмила Костова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/