Ориенталски нелепици: (не)просветеният смях на лейди Елизабет Крейвън. - В: "Литературна мисъл", 2004, XLVIII (1), сс. 60–69. ISSN 0324-0495. (No 982 в Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ)


Костова, Людмила (2004) Ориенталски нелепици: (не)просветеният смях на лейди Елизабет Крейвън. - В: "Литературна мисъл", 2004, XLVIII (1), сс. 60–69. ISSN 0324-0495. (No 982 в Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ) "Литературна мисъл"


 
  Статия
 
 Издадено
  26024
 Людмила Костова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/