Бащите на Конституцията. Юристите между правото и политиката.


Палангурски, Милко (2019) Бащите на Конституцията. Юристите между правото и политиката. Модерният свят на Българина. Търновската Конституция от 1879 г. В. Търново, 2019, с. 7-24, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-180-5


 
  Статия
 Учредително събрание, конституция, право, юристи.


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  25997
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/