RWCT (Развитие на критическото мислене чрез четене и писане) – стратегии за активно обучение и мислене във висшето образование.


Дерменджиева, Стела (2010) RWCT (Развитие на критическото мислене чрез четене и писане) – стратегии за активно обучение и мислене във висшето образование. -: Известия на института за гората. ISSN C619-3005. т. 31, кн. 1 (2010), с. 185-202. COBISS.BG-ID 1248928228


 
  Статия
 
 
  25995
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/