Усъвършенстване на вътрешноотрасловата структура на хранително-вкусовата промишленост.


Пенчев, Пенчо (1989) Усъвършенстване на вътрешноотрасловата структура на хранително-вкусовата промишленост. Свищов, 1989 г., COBISS.BG-ID 1251060964


 
  Дисертация
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  25991
 Пенчо Пенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/