Учебни програми по учебния предмет религия (християнство-православие) за I – VII клас


Легкоступ, Магдалена (2018) Учебни програми по учебния предмет религия (християнство-православие) за I – VII клас Министерство на образованието и науката https://mon.bg/upload/14989/pr_UP-religia-hr_pravoslavie_170418.pdf


 Едно от универсалните права на човека, защитено чрез редица най-авторитетни международни документи, а също и чрез Конституцията на Р. България, е свободата на съвестта. Тя предполага и правото на всеки човек да избира начина, по който да формира своя светоглед и да изгражда моралните устои на своята личност. В тази връзка е оправдано и необходимо образователната система на нашата държава да предоставя на учениците широк спектър от възможности за личностно развитие както посредством светски предмети от рода на философия, история и цивилизации, български език и литература, гражданско образование и други, така и чрез осигуряване на условия учениците да се запознават със своята собствена религия на конфесионални начала, а също да придобиват знания за историята и естеството на световните религии.
  Учебник / Учебно помагало
 програма, религия, православие, начален етап, прогимназиален етап


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  25989
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/