Cloud Computing as modern education technology and interactive environment


Бялмаркова, Петя (2018) Cloud Computing as modern education technology and interactive environment International Symposium “Education 21”, Veliko Turnovo, 2018


 
  Доклад
 education, cloud computing, e-services, resources, flexible learning environment


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Под печат
  25982
 Петя Бялмаркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/