Комуникации.


Пенчева, Ивалинка (2002) Комуникации. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 241 - 254. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  25964
 Ивалинка Пенчева

1. Ганчева, З. Съвместните дейности в митническия контролен процес, Свищов: АИ Ценов, 2015, 192 с. ISBN 978-954-23-1037-2, ISBN 1314-4804, с.29, 30. COBISS.BG-ID 1271187172.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/