Управленско решение.


Пенчева, Ивалинка (2002) Управленско решение. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 105 - 127. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  25963
 Ивалинка Пенчева

1. Асенов, А., Цв. Дилков, Хр. Сирашки, Ир. Емилова, Мениджмънт, Свищов: АИ Ценов, 2015, 212 с. ISBN 978-954-23-1085-3, с. 141. COBISS.BG-ID 1273151460.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/