Теоретико-методически основи на комуникативно ориентираното обучение на преразказване в I-IV клас


Мандева, Марианна (2006) Теоретико-методически основи на комуникативно ориентираното обучение на преразказване в I-IV клас Трудове на ВТУ, Педагогически факултет, том 9, книга 4, 2005


 Градят се теоретико-методически основи на комуникативно ориентираното обучени на преразказване в етапа I-IV клас. Аргументира се стратегическото действие на комуникативния подход на равнища: целеполагане, учебно съдържание, образователна технология.
  
 Теоретико-методически основи; комуникативно ориентираното обучение на преразказване; I-IV клас
 
  2595
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/