Съвременни проблеми на етнокултурната идентификация на ромите. - Андрал (Отвътре), 1999 (2), с. 10-17, ISSN: 1311-266X, COBISS.BG-ID 1140952292


Нунев, Йосиф (1999) Съвременни проблеми на етнокултурната идентификация на ромите. - Андрал (Отвътре), 1999 (2), с. 10-17, ISSN: 1311-266X, COBISS.BG-ID 1140952292 София


 Третират се проблеми на етнокултурната ромска идентичност на базата на личния опит - от самоназванието през възпитаваните семейни ценности до основните общочовешки ценности.
  Статия
 роми, идентичност, ценности
 Издадено
  25939
 Йосиф Нунев

1. Пампоров, А. Ромското всекидневие в България. София: IMIR, 2006, с. 333, ISBN-10: 954-8872-63-3 и ISBN-13: 978-954-8872-63-8, COBISS.BG-ID: 1242667748

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/