За два гроша. В: Читанка за III клас. Ред. Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева. София: Булвест 2000, 2018, с. 98, ISBN: 978-954-18-1212-9


Нунев, Йосиф (2018) За два гроша. В: Читанка за III клас. Ред. Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева. София: Булвест 2000, 2018, с. 98, ISBN: 978-954-18-1212-9 София


 Един беден, но умен дървар става царски съветник. На въпрос на царя отговорил със загадка, която променила живота му. Така бедният човек се отървал от немотията.
  Част от книга / Глава от книга
 ром, дървар, цар, два гроша, съветник
 Издадено
  25938
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/