"Рискови групи - възможности за минимизиране на риска в ромска общност", с. 206-213, Обществена трансформация на България, Европа и света. Международна конференция на УНСС, 2012, София ISBN - 978-954-644-546-9 COBISS.BG-ID - 1268365796


Стоянова, Стела (2012) "Рискови групи - възможности за минимизиране на риска в ромска общност", с. 206-213, Обществена трансформация на България, Европа и света. Международна конференция на УНСС, 2012, София ISBN - 978-954-644-546-9 COBISS.BG-ID - 1268365796 Издателски комплекс УНСС Национална конференция посветена на началото на преподаване на социология в УНСС, 16-17 ноември 2012 УНСС, СФ ISBN - 978-954-644-546-9 COBISS.BG-ID - 1268365796


 
  Доклад
 маргинали


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  25933
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/