Социално-икономическо развитие на България в ЕС, сборник доклади от конференция на БАН/СФ


Стоянова, Стела (0) Социално-икономическо развитие на България в ЕС, сборник доклади от конференция на БАН/СФ Горекспрес, С ISBN 954 524 501-8


 диабет
  Доклад
 
 Издадено
  25932
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/