Хабилитационен труд, за участие в конкурс за професор по скулптура обявен от Великотърновския университет в Държавен вестник бр. 20/06.03.2001г., шифър 05.08.04, Списък на творбите хабилитационен труд: 1. "Залез 2", чугун, 300/200/200 см., София, парк Оборище, 2001 г. 2. "С мисъл за времето и природата", мрамор, композиция от 2 части с общи размери 500/500/300 см., Арт - център Илинденци, 1998 г. 3. "Романтично пътуваве", желязо, 300/600/150 см., Перник, 1999 г. 4. "Залез", дърво, тухли, 350/450100/ см., Скулптурен парк на Министерство на външните работи, София, 2000 г. 5. "Животно - майка", керамика, 40/60/25 см., Дом на хумора и сатирата - Габрово, 1998 г. 6."Животно - майка", бронз, 20/45/15 см., собственост, 1999 г. 7. "Празнична композиция 3", бронз - желязо,150/60/20 см., собственост, 1995 г.


Лютаков, Стефан (2001) Хабилитационен труд, за участие в конкурс за професор по скулптура обявен от Великотърновския университет в Държавен вестник бр. 20/06.03.2001г., шифър 05.08.04, Списък на творбите хабилитационен труд: 1. "Залез 2", чугун, 300/200/200 см., София, парк Оборище, 2001 г. 2. "С мисъл за времето и природата", мрамор, композиция от 2 части с общи размери 500/500/300 см., Арт - център Илинденци, 1998 г. 3. "Романтично пътуваве", желязо, 300/600/150 см., Перник, 1999 г. 4. "Залез", дърво, тухли, 350/450100/ см., Скулптурен парк на Министерство на външните работи, София, 2000 г. 5. "Животно - майка", керамика, 40/60/25 см., Дом на хумора и сатирата - Габрово, 1998 г. 6."Животно - майка", бронз, 20/45/15 см., собственост, 1999 г. 7. "Празнична композиция 3", бронз - желязо,150/60/20 см., собственост, 1995 г.


 Творби - хабилитационен труд, за участие в конкурс за професор по скулптура обявен от Великотърновския университет в Държавен вестник бр. 20/06.03.2001г., шифър 05.08.04
  Изложба
 
 Издадено
  25931
 Стефан Лютаков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/