Производителност на труда


Пенчев, Пенчо (1994) Производителност на труда В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 159-173. (COBISS.BG-ID 1028110820)


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  25928
 Пенчо Пенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/