Индустриалното предприятие – основна клетка на индустрията


Пенчев, Пенчо (1994) Индустриалното предприятие – основна клетка на индустрията В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 55-72. (COBISS.BG-ID 1028110820)


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  25925
 Пенчо Пенчев

3. Христова, В., И. Стоянов. Предприемачеството : Теоретични основи и практически измерения. - В. Търново, Ай анд Би, 2015, 264 с. ISBN 978-954-9689-00-6 (COBISS.BG-ID 1276933348) (Цитат на с. 41)

1. Денева, А. и др. Менижмънт на корпорациите : Учебно пособие за дистанционно обучение. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2013, 167 с. ISBN 978-954-23-0551-4(COBISS.BG-ID 1236047332) (Цитат на с. 58)

2. Христова, В. Предприемачество : Теоретични основи и практически измерения. - В. Търново : Абагар, 2013, 199 с. ISBN 978-619-168-062-7 (COBISS.BG-ID 1267653348) (Цитат на с.36)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/