Отраслова структура на индустрията


Пенчев, Пенчо (1994) Отраслова структура на индустрията В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 5-33. (COBISS.BG-ID 1028110820)


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  25923
 Пенчо Пенчев

4. Денева, А. За мястото и ролята на българската индустрия. Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения", Свищов, 20 октомври 2017 г. Свищов : Академично издателство "Ценов", 2017, с. 77-84 ISBN 978-954-23-1371-7 (COBISS.BG-ID 1285271012) (Цитат на с. 79)

1. Денева, А. Асиметриите на българската индустрия. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2013, 184 с. ISBN 978-954-23-0811-9, ISBN 1314-4809 (COBISS.BG-ID 1250286820) (Цитат на с. 19 и с. 59)

2. Денева, А. Индустриална икономика. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2013, 191 с. ISBN 978-954-23-0820-1, ISBN 1314-4804 (COBISS.BG-ID 1255128548) (Цитат на с. 35 и с. 46)

3. Денева, А. Индустриална икономика. - Свищов, : Академично издателство "Ценов", 2013, 180 с. ISBN 978-954-23-0810-2 (COBISS.BG-ID 1255138276~ (Цитат на с. 32 и с.43)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/