Устойчивото развитие – промяна, породена от реалността


Пенчев, Пенчо (2003) Устойчивото развитие – промяна, породена от реалността Сборник с доклади от научно-практическа конференция с международно участие „Предприятието на XXI век – проблеми и предизвикателства”. Свищов, 29-31 май 2003 г. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 2003, т. 2, с. 98-102. Print ISBN 954-23-0136-7 (Т.2) (НРС и COBISS.BG-ID 1040409316)


 
  Доклад
 
 Издадено
  25915
 Пенчо Пенчев

1. Рибов, М. и др. Туристическа политика. - София : Тракия-М, 2010, 546 с. ISBN 978-954-8401-84-5 (COBISS.BG-ID 1275290852) (Цитат на с. 118)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/