Юбилейна самостоятелна изложба "60х60", Художествена галерия "Борис Денев", Велико Търново, април-май 2019 г.


Легкоступ, Пламен (2019) Юбилейна самостоятелна изложба "60х60", Художествена галерия "Борис Денев", Велико Търново, април-май 2019 г. Художествена галерия "Борис Денев", Велико Търново


 Юбилейната самостоятелна изложба "60х60" е посветена на 60 годишнината на автора. Представени са 60 творби (живопис, графика и компютърна графика), създадени в периода 1979-2019 г.
  Изложба
 изложба, живопис, графика, юбилей
 Издадено
  25914
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/