Устойчивото развитие – алтернатива на настоящето и бъдещето


Пенчев, Пенчо (1999) Устойчивото развитие – алтернатива на настоящето и бъдещето Алтернативи, София, 1999, с. 200-212. ISSN 1311-1132 (НРС)


 
  Статия
 
 Издадено
  25913
 Пенчо Пенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/