За политиката на държавата и общините по отношение на развитието на малкия и средния бизнес


Пенчев, Пенчо (1997) За политиката на държавата и общините по отношение на развитието на малкия и средния бизнес Народностопански архив, 1997, година L, кн.2, с. 29-34. Print 0323-9004 (COBISS.BG-ID 1137002724)


 
  Статия
 
 Издадено
  25912
 Пенчо Пенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/