Малките и средните предприятия и развитието на индустрията


Пенчев, Пенчо (1998) Малките и средните предприятия и развитието на индустрията Икономически изследвания, 1998, година VII, кн.2, с. 112-133. Print ISSN 0205-3292 (COBISS.BG-ID 1271387364)


 
  Студия
 
 Издадено
  25911
 Пенчо Пенчев

1. Денева, А. и др. Мениджмънт на корпорациите : Учебно пособие за дистанционно обучение. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2013, 167 с. ISBN 978-954-23-0551-4 (COBISS.BG-ID 1236047332) (Цитат на с. 57)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/