Асимптотично Изследване на Ротационно Симетрични Вълни в Цилиндричен Анизотропен Вълновод


Георгиев, Георги (1983) Асимптотично Изследване на Ротационно Симетрични Вълни в Цилиндричен Анизотропен Вълновод Първи Нац. Конгр. на Физиците в България, София, България, 28 Септ. - 1 Окт. 1983, Резюмета на Докладите и Научните Съобщения, стр. 229. First Nat. Congr. of the Physicists in Bulgaria, Sofia,Bulgaria


 Изследвано е разпространението на бързи ТЕ0n бълни в цилиндричен вълновод запълнен изцяло с азимутално намагнитен ферит. С помощта на асимптотичното развитие на вълновата функция е получено опростено характеристично уравнение на структурата, графоаналитичното решение на което определя спектъра на собствените й стойности и прави възможно изучаването на предавателните й свойства. Обсъдени са възможните приложения на вълновода.
  Статия
 математична физика, микровълнова физика, електромагнитна теория, приложна математика


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  2590
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/