Глобалното управление


Пенчев, Пенчо (2004) Глобалното управление Сборник от Международна научно-практическа конференция „Национална идентичност и евроинтеграция”. Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров, доц. д-р Пенчо Пенчев, доц. д-р Георги Стефанов, доц. д-р Дафина Донева, проф. д.ик.н. Никола Вълчев: ГорексПрес, София, 2004, с. 181-188. Print ISBN 954-616-139-Х (COBISS.BG-ID 1044649956)


 
  Доклад
 
 Издадено
  25896
 Пенчо Пенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/