Актуални проблеми на управлението на корпорациите в България


Пенчев, Пенчо (2003) Актуални проблеми на управлението на корпорациите в България Материали от научна конференция „Предизвикателствата на корпоративното управление в България”. София, 10 юни 2003 г. Ред. проф. Илия Георгиев, ст.н.с. д-р Лилия Чанкова: с. 176-187. Print ISBN 954-90138-2-1 (COBISS.BG-ID 1041182692)


 
  Доклад
 
 Издадено
  25895
 Пенчо Пенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/