Устойчивото развитие – ново предизвикателство към управлението


Пенчев, Пенчо (2000) Устойчивото развитие – ново предизвикателство към управлението Сборник с доклади от Втора научно-практическа конференция с международно участие „XXI век и предизвикателствата към мениджмънта», I и II секция, Варна, 2000. Ред. колегия доц. д-р Никола Димитров и др.: Университетско издателство Икономически университет – Варна, с. 41-49. Print ISSN 954-21-0084-1 (НРС)


 
  Доклад
 
 Издадено
  25890
 Пенчо Пенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/