Реалността и доктрината „Устойчиво развитие”


Пенчев, Пенчо (1999) Реалността и доктрината „Устойчиво развитие” Управление и устойчиво развитие, 1999, година 1, бр.1-2, с. 23-26. Print 1311-4506 (COBISS.BG-ID – 1170804964)


 
  Статия
 
 Издадено
  25888
 Пенчо Пенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/