Трудностите по изхранване на населението ще продължават


Пенчев, Пенчо (1997) Трудностите по изхранване на населението ще продължават Икономика и управление на селското стопанство, 1997, година XXXXII, бр.5-6, с. 46-48. Print ISSN 0205 – 3845. (COBISS.BG-ID 1137530596)


 
  Статия
 
 Издадено
  25887
 Пенчо Пенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/