Докога ще растат разходите?


Пенчев, Пенчо (1997) Докога ще растат разходите? Икономика, април, 1997, с. 31-32. Print ISSN 1312-2428. (COBISS.BG-ID 1135674084)


 
  Статия
 
 Издадено
  25886
 Пенчо Пенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/