Контрол


Пенчев, Пенчо (1999) Контрол В: Основи на менижмънта. В. Търново: ИПК „Св. Евтимий Патриарх Търновски”, 1999, с. 360-412. ISBN 954-427-373-5 (COBISS.BG-ID 1036694756)


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  25881
 Пенчо Пенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/