Управленски подходи, принципи и методи


Пенчев, Пенчо (2002) Управленски подходи, принципи и методи В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 80-105. Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  25878
 Пенчо Пенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/