Управленско иницииране


Пенчев, Пенчо (2001) Управленско иницииране В: Социална активност. Ред. Мая Ночева. Пловдив: 2001, с. 93-181. ISBN 954-9520-49-8 (COBISS.BG-ID 1037439972)


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  25873
 Пенчо Пенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/