Пандели Кисимов. Кратък очерк на въстанията на българите през последните четири века до Освободителната война на 1877 година. (съставителство, в съавторство)


Проданов, Николай (1998) Пандели Кисимов. Кратък очерк на въстанията на българите през последните четири века до Освободителната война на 1877 година. (съставителство, в съавторство) Шумен


 Книгата представлява издание на очерк на Кисимов, писан за Редакционния комитет "Българско отечество".
  Книга
 Пандели Кисимов, Пантелей Кисимов, въстания
 Издадено
  2585
 Николай Проданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/