Петров, Людмил, Иван Марков. Възможности за удължаване на туристическия сезон чрез спортен туризъм, според опита на ВК "Русалка". В: Спортният туризъм, възможности за удължаване на туристическия сезон, Изд. Славена, Варна, 2011, с. 129-134, ISBN 978-954-579-906-8, COBISS.BG-ID 1239917028


Петров, Людмил (2011) Петров, Людмил, Иван Марков. Възможности за удължаване на туристическия сезон чрез спортен туризъм, според опита на ВК "Русалка". В: Спортният туризъм, възможности за удължаване на туристическия сезон, Изд. Славена, Варна, 2011, с. 129-134, ISBN 978-954-579-906-8, COBISS.BG-ID 1239917028 Сборник Спортният туризъм, възможности за удължаване на туристическия сезон, Изд. Славена, Варна, 2011, с. 129-134, ISBN 978-954-579-906--8


 Спортът отдавна е извоювал своето достойно място в туристическата индустрия и в свободното време на милиони хора. Целта на изследването бе да се определят възможностите за удължаване на туристичесия сезон чрез спортен туризъм, според опита на ВК "Русалка". През месеците май, юни, септември и октомври се проведоха международни турнири по тенис за подрастващи, ветроходни регати, бяха привлечени спортни отбори на подготовка, състезания по конен спорт и подводен риболов.
  Статия
 спортен туризъм, удължаване на туристическия сезон


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  25825
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/