Възпитателната роля на лидерите в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи


Петрова, Красимира (2004) Възпитателната роля на лидерите в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи В.Търново


 в този труд са представени основните параметри на възпитателната роля на лидерите в ДДЛРГ
  Дисертация
 възпитание, лидери, междуличностни умения, деца в риск
 Издадено
  25820
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/