Фолклорният контекст на Яворовата „Овчарска песен” („У Радини свещи горят, хора гъгрят”)


Моллов, Тодор (2019) Фолклорният контекст на Яворовата „Овчарска песен” („У Радини свещи горят, хора гъгрят”) Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. /Съст. Д. Михайлов. Велико Търново, изд. ДАР-РХ, 2019, с. 141-155; ISBN 978-954-9489-65-1.


 
  Статия
 
 Издадено
  25818
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/