Преговорите между Австро-Унгария и България за военнополитически съюз 1908 - 1909 г.


Мишев, Радослав (2003) Преговорите между Австро-Унгария и България за военнополитически съюз 1908 - 1909 г. Независимост ( В. Търново) 95 години от обявяване на независимостта на България (1908 - 2003), 22 септември 2003, с. 5-6


 Статията разглежда преговорите между Австро-Унгария и България за сключване на военнополитически съюз. Българското правителство лавира между Виена и С. Петербург и в последна сметка получава руската подкрепа за признаването на независимостта като се предпазва от рисковете на евентуални балкански усложнения.
  Статия
 Австро-Унгария, България, Дъглас граф Турн, Александър Малинов
 
  25817
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/