Journalismus in Bulgarien: Korrupt, doch unschuldig?


Инджов, Иво (2019) Journalismus in Bulgarien: Korrupt, doch unschuldig? Еuropean Journalism Obesrvatory, 1.04.2019 (5 S.), https://de.ejo-online.eu/qualitaet-ethik/journalismus-in-bulgarien-korrupt-doch-unschuldig.


 Рецензия за статията на Vera Slavtcheva-Petkova (University Liverpool) „‘Post-Truth‘ Politics, Journalistic Corruption and the Process of Self-Othering. The case of Bulgaria”, публикувана в: Journalism Studies, Volume 19, 2018 - Issue 13: The Future of Journalism. Guest Edited by Lucy Bennett, Stuart Allan, and Mike Berry, pp. 1980-1990: Българските журналисти се държат толкова двусмислено, колкото и журналистите на други места в Европа. От една страна декларират привързаност към професионалните и етичните стандарти, но от друга, дават много примери за неетични практики и корупция в медиите. Макар че споделят за отделни политици, медии и собственици, те почти не посочват замесени журналисти. Наблюденията и изводите на авторката за корупцията и процеса на self-othering в българската журналистика, до които тя достига на базата на представително онлайн проучване върху извадка от 263 журналисти (част от проучването Worlds of Journalism) , са много силни страни на статията. Двете явления, които илюстрират "катастрофалното" състояние на българските медии, са разгледани като последица от възхода на политическия популизъм и политиката на постистина, започнали с обещанието за "800-те дни" на Симеон Сакскобургготски и утвърдили се впоследствие при управленията на Бойко Борисов. Vera Slavtcheva-Petkova e представила България като първопроходец на политиката на постистина в сравнение със западните страни, но пропуска "заслугите" на Берлускони, чието управление до голяма степен съвпада с правителстата на Сакскобургтотски и Борисов. Слабост на статията е и по-скоро повърхностното споменаване на медийно-политическата симбиоза при управлението на Борисов, която би била добро обяснение за корупционните практики в медиите.
  Рецензия
 Bulgarien, Korruption, Oligarchen, Post-Truth-Ära, Selbstwahrnehmung, Vera Slavtcheva-Petkova, Worlds of Journalism
 Издадено
  25814
 Иво Инджов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/