Холистичен подход при управление на взаимодействието между фискалната и монетарната политика


Лакова, Светлана (2014) Холистичен подход при управление на взаимодействието между фискалната и монетарната политика УНСС


 Сб. Статии от Първа научна конференция по политическа икономия, 21-22 ноември 2013г., УНСС, 2014, С., стр.283-291. ISBN978-954-644-583-4
  Доклад
 фискална политика,монетарна политика, холистичен подход,
 Издадено
  25806
 Светлана Лакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/