Проблеми на историографската текстология. Върху материал от българската историопис VІІ-ХХ век.


Проданов, Николай (2003) Проблеми на историографската текстология. Върху материал от българската историопис VІІ-ХХ век. Велико Търново


 Монографията представлява първото в българската литература изследване, посветено на историографската текстология. Защитава се идеята, че историографската текстология е помощна дисциплина спрямо историографията. Разглеждат се следните основни въпроси: авторство на историографския текст, основен историографски текст, датиране на историографския текст.
  Монография
 историография, текст, текстология, авторство, псевдоавторство
 
  2580
 Николай Проданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/