Принос към методиката за изследване на миграционни нагласи. В: Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология.УИ "Св. Климент Охридски", София, 2018. ISBN 978-954-07-4595-4, 57-69.


Карамихова, Маргарита (2018) Принос към методиката за изследване на миграционни нагласи. В: Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология.УИ "Св. Климент Охридски", София, 2018. ISBN 978-954-07-4595-4, 57-69.


 Статията представя оригинален метод за изследване на миграционната митология и мотивацията на децата във висока емиграционна среда.
  Статия
 миграции, рисуване, мотивация
 Издадено
  25796
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/