Стоянова, Ст., Структурни упражнения по устойчиво развитие второ преработено и допълнено издание ISBN 978-954-524-769-9 COBISS.BG-ID - 1235421668


Стоянова, Стела (2011) Стоянова, Ст., Структурни упражнения по устойчиво развитие второ преработено и допълнено издание ISBN 978-954-524-769-9 COBISS.BG-ID - 1235421668 Университетски издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2011 ISBN - 978-954-524-769-9 COBISS.BG-ID - 1235421668


 Публикацията разглежда някои проблеми, касаещи глобалното устойчиво развитие.
  Студия
 устойчиво развитие


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  25794
 Стела Стоянова

3. Бянова, Невена, EFFECTS OF THE EU ELECTRICITY MARKETS OPENING ON COMPETITION AND PRICES , 1Volume 30 (1), 2021, сп. Икономически изследвания, СФ Stoyanova, St. (2011). Structural Exercises for Sustainable Development, Veliko Tarnovo: I and B, ISBN – 978-954-524-769-9 (in Bulgarian).

1. Бянов, Ив. "Развитие на селското стопанство в Европейския съюз и влиянието на общата селскостопанска политика,"Ай анд Би", ВТ, 2019, ISBN 978 6197281 56 9, цитат на с.211

2. Бянов, Ив., "Глобални икономически промени", монография, издател "Ай анд Би", 2019, на страница 3, ISBN 9786197281 46 0 COBISS.BG-ID - 1289504740

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/