Книжният маркетинг в Испания и Латинска Америка през ХIХ-ХХI век. // Т р у д о в е на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Том 10, 2018. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 161-190: резюме на англ. ез. ISSN 2367-8135


Георгиева, Стела (2018) Книжният маркетинг в Испания и Латинска Америка през ХIХ-ХХI век. // Т р у д о в е на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Том 10, 2018. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 161-190: резюме на англ. ез. ISSN 2367-8135 LВ.Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018


 Студията представя с обзорни прегледи маркетинговата ситуация, свързана с икономическите аспекти на книгата, ценообразуването и развитието на книжната индустрия в Испания и испано-говорящите страни на Латинска Америка. Студията е с резюме на английски език и с информационни графични илюстрации, онагледяващи представените процеси.
  Студия
 маркетинг на книгата, книжна индустрия, цена на книгата, издателства
 Издадено
  25788
 Стела Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/