Винена попара за непослушни ангели. – Виното в етнокултурата и литературата. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2002, с. 162-168 Ред. колегия Д. Чавдарова, В. Панайотов, Ив. Петров ISBN 954-577-137-2 COBISS.BG-ID 1040280804


Василев, Сава (2002) Винена попара за непослушни ангели. – Виното в етнокултурата и литературата. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2002, с. 162-168 Ред. колегия Д. Чавдарова, В. Панайотов, Ив. Петров ISBN 954-577-137-2 COBISS.BG-ID 1040280804 България, Шумен


 Статията представя литературното битие на виното като част от културата на българина. Привличат се текстове от епохата на Възраждането до втората половина на ХХ в. Разиграват се различни ситуации, при които виното влиза в различни "роли" и провокира читателя. Разчита се и на мемоарната литература, благодарение на която научаваме повече за писателите и тяхното отношение към виното и трапезата.
  Статия
 вино, трапеза, Славейков, Стамболов, Вазов, Ел. Пелин, Г. Марковски, Б. Христов
 
  25783
 Сава Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/