Преди и след потопа на мълчанието. - В: Писателят Васил Попов. „Това красиво човечество“. Изследвания, материали, спомени. В. Търново: Фабер, 2001, с. 55-70. Ред колегия Ив. Радев, С. Василев, Ю. Коева ISBN 954-775-003-8 COBISS.BG-ID 1037284324 Също и в: Васил Попов – поетът, думите, смъртта. Василев, Сава. Преди и след потопа на мълчанието : Пет студии върху българската литература. – В. Търново, 2001, с. 161-184.


Василев, Сава (2001) Преди и след потопа на мълчанието. - В: Писателят Васил Попов. „Това красиво човечество“. Изследвания, материали, спомени. В. Търново: Фабер, 2001, с. 55-70. Ред колегия Ив. Радев, С. Василев, Ю. Коева ISBN 954-775-003-8 COBISS.BG-ID 1037284324 Също и в: Васил Попов – поетът, думите, смъртта. Василев, Сава. Преди и след потопа на мълчанието : Пет студии върху българската литература. – В. Търново, 2001, с. 161-184. България, В. Търново


 Текстът интерпретира върху два ключови разказа на В. Попов и голямата тема за мълчанието в българската литература. Поставя се проблемът за началото и края на разказа, за специфичната поетика в "Розови фламинго" и "Оставете балкона отворен". Направените анализационни наблюдения открояват характерни страни в стила на В. Попов и умението му да създава модерна, асоциативно заредена проза с неочаквани обрати и оригинални идеи.
  Студия
 разказ, мълчание, стил, смърт, безсмъртие
 Издадено
  25769
 Сава Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/