Андреев, А. Руски планове за България за периода 1887 – 1892 г. Епохи, 1996, кн. 3.


Андреев, Андрей (1996) Андреев, А. Руски планове за България за периода 1887 – 1892 г. Епохи, 1996, кн. 3. В. Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  25760
 Андрей Андреев

1. ISBN 978-954-400-821-5. COBISS.BG-ID 1257579492

2. Петков, П. Ст. Българската православна църква и държавната власт в Княжество/Царство България 1878 – 1912 г. В. Търново, 2012, с. 219.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/